O nás

104. P.S. FREGATA je smíšený dětský oddíl pracující v rámci organizace Pionýr. Oddíl má dlouholeté zkušenosti v rámci celoroční činnosti i pořádání letních a zimních táborů. V průběhu celoroční činnosti, tedy schůzek v týdnu, víkendových akcí a letního tábora, se věnujeme vodní turistice i poznávání přírody a její ochraně, turistice a nejrůznějším sportům. 

"Na všechny členy Pionýra, ale také na účastníky našich akcí, se vztahuje úrazové pojištění od Generali pojišťovna a.s.".

Kdo chcete zažít dobrodružství a poznat dobrou partu, přijďte mezi nás!


Vstup dítěte do Fregaty

- družinový vedoucí se po třech absolvovaných oddílových schůzkách domluví se začínajícím dítětem na jeho případném vstupu

- plnoprávné členství po splnění hodnosti "Nováčka"

Hlasování:

- po schválení návrhu je třeba souhlasu min. 70% přítomných Bobrů na Bobří radě, na které je přítomno min. 70% Bobrů


Povinnosti a práva členů oddílu Fregaty

Povinnosti

- seznámit se s Nepsanými pravidly a ctít je

- zúčastňovat se schůzek a dalších družinových akcí (v případě neúčasti se včas omluvit)

- slušně se chovat, vystupovat a vyjadřovat (jednání mezi sebou, alkohol, kouření, kázeň)

- sledovat oddílovou činnost a dbát pokynů svých vedoucích a ostatních Bobrů (příprava a průběh akcí apod.)

- svědomitě pečovat o svěřený materiál

- znát oddílové signály: F - nástup Fregaty, kdy je přítomno více oddílů, N - nástup, V - shromáždění všech, O - odchod, l - Bobři a I-č.

- platit členské příspěvky

- v případě vyloučení či vystoupení z Fregaty vrátit svěřený materiál a propůjčené oddílové symboly

Práva

- zúčastňovat se oddílových činností, akcí a letních táborů

- podílet se svými návrhy na programové činnosti

- plnit a získávat oddílové hodnosti

- nosit oddílové symboly

- používat znak Fregaty

- vystoupit z Fregaty


Vystoupení z Fregaty

- na základě vlastní žádosti při splnění veškerých svých povinností


Vyloučení z Fregaty

- při opětovném neplnění NZ po předcházející výzvě (tzv. Zlomený šíp)


Předseda oddílu

- sleduje, řídí a odpovídá za činnost oddílu a jednotlivých Bobrů a přijímá opatření


Družinový vedoucí

- vede a odpovídá za svěřené instruktory (i instruktory-čekatele)

- sleduje docházku a chování dětí na schůzkách

- vede a odpovídá za plnění hodností

- odpovídá za včasné organizování akcí (přihlášky, peníze, zajištění týlu apod.)

- řeší a dokladuje (pohovory s dítětem, rozhovor s rodiči) porušování Nepsaných zákonů (NZ); případně navrhuje BR vyloučení dítěte z Fregaty

- navrhuje BR ke schválení přijetí instruktora-čekatele mezi Bobry

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace