Manuálek ke srubu

aneb kterak sroubek nejlépe používati

1. Materiál a potřeby z Prahy
a) klíče od oldoboudy (OB)
b) malý finský zázrak (velký je uložen v OB)
c) nože, škrabky, hrnce a další potřeby použité na akci mimo táborovou základnu (TZ)
 
2. Příjezd na TZ
a) kontrola stavu srubu, okolí srubu, tábořiště a louky - zjištěné závady, nepořádek a další záležitosti řešit s MV, Matym nebo Oldou
b) úklid srubu a příprava na příjezd ostatních
c) příprava kamen na zapálení - vyčištění vnitřku od nespalitelného odpadu - přesun tálů z OB (pozor - jsou křehké!) - cca 20min. po zapálení kamna dost kouří > raději děti ven - zásoby dřeva neskladovat v blízkosti kamen - mokré věci sušit s maximální opatrností a pozorností
d) uložení potravin - na jedno místo (nejlépe nerezový stůl) - do sklípku (zajistit proti myším, kočkám a jiné zvěři) - všechny upozornit, že s potravinami manipuluje pouze k tomu určený člověk, který ví, kolik se čeho a kdy může sníst a občas si i umyje packy!!!!!
e) příprava spaní pro celou výpravu - ti, co přijedou v noci jistě ocení, že budou mít připravenou volnou matraci
 
3. Činnost během akce
a) práce s motorovou pilou
- s pilou zásadně pracuje plnoletý a řádně proškolený člověk!!!!!!!!!!!!!!!!
- v prostoru min. 3m kolem pracujícího s pilou se nenachází jiný člověk, zejména NE žádné dítě!!!!!!!!!
- KO, zda je dolita nádržka na olej k mazání listu
- doporučený poměr PHM: 1l Naturalu : 2ml oleje Oleo-Mac Prosint (1,5l:3ml 2:4 2,5:5 3:6 3,5:7 4:8 4,5:9 5l:10ml) > do kanystru VŽDY namíchat směs rovnou k použití!!!!!!!!
- na řetěz možno použít jakýkoliv olej
- start pily
A. Odbrzdíme pilu!!!!!!!!!!!
B. Vypínač v poloze ""Vypnuto"""
C. zapnutý sytíč
D. Dekompresní ventil zamáčknutý
E. zaaretovaný plný plyn
F. pila je na rovné zemi (kryt listu sejmutý a kolem řetězu žádné kameny), nohou přišlápnuté držadlo k zemi
G. 3x až 4x roztočit motor pomocí startovacího lanka
H. vypnout sytič a vypínač do polohy ""Zapnuto"""
I. pomocí startovacího lanka nastartovat pilu a po uvolnění aretace plynu ručně ovládat otáčky motoru
- po nastartování pily přiložíme vrchol listu asi na 2cm ke dřevu a při zvýšení otáček zkontrolujeme, že na dřevo je nanášen olej ze řetězu, tzn., že řetěz je správně promazáván
- většinou řežeme materiál (po zkontrolování, že se v něm nenacházejí kovové části) tak, že si pilu opřeme bodci o řezaný mat. a mírným tlakem na list pily směrem dolů využíváme této páky k řezání
 
b) práce s motorovou sekačkou
- se sekačkou zásadně pracuje plnoletý a řádně proškolený člověk!!!!!!!!!!!!!!!!
- v prostoru min. 5m kolem pracujícího se sekačkou se nenachází jiný člověk, zejména NE žádné dítě!!!!!!!!
- před startem zkontrolujeme, zda je dolit mazací olej - PHM: Natural
- pokud se seká vyšší tráva, tak při zahlcení sekačky začne nůž bouchat o konstrukci sekačky;" pak je nutné sekačku vypnout, prostor u nože vyčistit a poté pokračovat (zahlcení se dá částečně předejít pomalejším postupem, příp. mírným přizdvižením přední části sekačky tak, že se pojíždí pouze po zadních kolech)
- sekat je třeba od obvodu ke středu upravovaného prostoru směrem doprava
 
c) činnost v OB
- obecně: pokud se jakákoliv maličkost do OB jen tak pohodí, nikoliv přesně uklidí na předem určené místo, lze téměř s jistotou tvrdit, že za 2-3 výpravy nebude v OB k hnutí a nic se nenajde!!!
- mělo by se i v budoucnu dodržovat pravidlo, že o veškerém dění kolem OB se vždy zpraví Maty, jako HV, příp. MV, jako nejvyšší Bobr > jde o to, že pokud se má účelně spravovat majetek a materiál uložený v OB, je nutné, aby zmínění Bobři měli přehled a ten mít nebudou bez spolupráce všech zúčastněných
- při úklidu použitého materiálu během výpravy je třeba uklidit vždy vše od nádobí najednou, všechno nářadí najednou apod. > pokud se nádobí bude uklízet po 2 talířích, tak každé dva talíře budou někde jinde a podobně se lžícemi, nářadím, lampami atd.
- mat. uložený v bednách je tam kvůli jeho ochraně, proto po použití např. lékárny tuto opět řádně uzavřeme!!!
 
d) hygiena
- ranní, večerní, před jídlem, pitná voda na zuby, situace na umývárkách
- dbát, aby se strava připravovala kulturně a vydávala vždy do skutečně čistého nádobí a aby při výdejích stravy byla dodržována kultura stravování alespoň v rámci daných možností
 
e) i na výpravách se věnovat dětem a programu
 
f) být vždy připraven kdykoliv reagovat na jakékoliv potřeby dětí (nezvyklý křik, ticho, v noci na WC apod.)
 
g) dbát na správné, bezpečné, ekonomické a ekologické používání nástrojů, nářadí, materiálu, tábořiště zejména okolní přírody
 
h) zajistit zdravotníka + základní zdravotnické vybavení a léky
 
i) při odjezdu KO, zda tam něco nezůstalo či nehoří apod.
 
j) zapřemýšlet, zda není třeba přivézt nějaký materiál do Prahy k použití na další akci, např. hrnce a nože na sjezd nějaké vody
 
4. Činnost po akci
a) každá akce musí být řádně vyúčtována, tzn. na veškeré výdaje řádné doklady se všemi náležitostmi.
b) od účastníků akce, kteří nejsou členy 104. PS Fregata, zjistit jméno, příjmení, bydliště, RČ a spojení.
c) zajistit řádné předání dětí rodičům.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace