Hodnosti

V našem oddíle máme systém plnění hodností. Tyto hodnosti se skládají z teoretických a praktických znalostí a dovedností. Jejich plnění je omezeno i věkem. Splněním člen získá právo nosit získanou hodnost na oddílovém kroji a různé výhody.


Nováčkovská zkouška

- pro ty, kteří se chtějí stát členy oddílu a mají splněny podmínky vstupu (viz Nepsané zákony) a zaplaceny příspěvky. Možno plnit i po částech. Plní se u kteréhokoli bobra.

1. Předvést a popsat k čemu slouží lodní a ambulanční uzel.
2. K čemu slouží a jak zní (v morseovce) signály "F" a "V". Účast alespoň na třech akcích FREGATY (o výjimkách rozhoduje družinový vedoucí).
3. Kdo z BOBRU patří k tvé družině a jak zní oddílový pokřik?
4. Jmenuj alespoň tři základní části pádla.
5. Co znamenají barvy na turistické mapě 1:100 000 nebo 1:50 000. Ukaž sever dle buzoly. Po splnění zkoušky má nováček práva člena oddílu (viz Nepsané zákony).

 

phpof4hew 150x0Plavčická zkouška

- pro členy oddílu ve věku od 10 let, kteří mají již 2 měsíce splněnou Nováčkovskou zkoušku. Možno plnit po částech. Plní se u BOBRA s hodností Kormidelníka a vyšší.

1. Předvést, pojmenovat a popsat k čemu slouží 5 základních uzlů.
2. K čemu slouží a jak zní (v morseovce) signály "F", "N", "V", "O", "I".
3. Popiš pádlo, loď (kánoj), pramici. Rozdělení lodí. Co uděláš při převrhnutí lodi, jak zabalíš věci na vodu, aby zůstaly suché ? Uplav jakkoli 100 m.
4. Které dříví hoří nejlépe, jak rozděláš oheň po dešti, jak dělá oheň správný zálesák? Popiš základní druhy ohňů.
5. Orientace mapy (dva způsoby). Co je to měřítko mapy (definice). Ukaž a popiš alespoň 7 mapových topografickych značek.

 

phpmmpaey 150x0Lodnická zkouška

- pro členy oddílu ve věku od 11 let, kteří mají již 4 měsíce splněnou Plavčickou zkoušku. Možno plnit po částech. Plní se u BOBRA s hodností Kormidelníka a vyšší.

1. Znát alespoň tři šifry (psát i číst).
2. Postavit s pomocníkem stan, znát zásady přenocování venku (oblečení, co pod sebe, kde zvolit stanoviště, jak atd.).
3. Co sebou na třídenní puťák (vodní i pěsí). Umět zabalit lodní pytel nebo batoh (usárnu apod.).
4. Mít odjeto alespoň 18 km na pramici nebo kánoji. Umět přitáhnout, ulomit, široký záběr.
5. Znát většinu topografických mapových značek i na vodácké mapě a v kilometráži.

 

phpchd0fm 150x0Bocmanská zkouška

- pro členy oddílu ve věku od 13 let, kteří mají již 4 měsíce splněnou Lodnickou zkoušku. Možno plnit po částech. Plní se u BOBRA s hodností Kormidelníka a vyšší.

1. Umět pět šifer, číst morseovku, šest základních uzlů uvázat pod tři minuty.
2. Sám postavit stan, strávit noc pod širákem.
3. Zúčastnit se min. 10 km sjezdu řeky jako zadák (kotrčník), ovládat kánoj, převrhnout loď a dopravit ji ke břehu, ve dvou ji vylít.
4. Správně rozdělat a zahladit ohniště. Uvařit jednoduché jídlo.
5. Co to je azimut (definuj)? Popsat skutečnost podle pomyslné čáry na mapě.

 

php3cqvme 150x0Kormidelnická zkouška

- pro členy oddílu ve věku od 14 let, kteří mají již 4 měsíce splněnou Bocmanskou zkoušku. Možno plnit po částech. Plní se u BOBRA s hodností Důstojníka a vyšší.

1. Připravit pro družinu alespoň jednodenní akci s kompletním zajištěním, dovolena pomoc vedoucího.
2. Znát základy opravy laminátových lodí, samostatně provést alespoň jednu opravu.
3. Účastnit se sjezdu jako zadák (min 30 km), umět řídit pramici, znát základy eskymáckého obratu.
4. Umět rozdělat oheň za ztížených podmínek (déšť, po dešti, sníh atd.).
5. Znát základy první pomoci (kam zavolat, co dělat atd.).

 

phpimaqg2 150x0Důstojnická zkouška

- pro členy oddílu ve věku od 15 let, kteří mají splněnou Kormidelnickou zkoušku. Možno plnit po částech. Plní se u kapitána nebo důstojníka - udělení schvaluje bobří rada.

1. Připravit a řídit alespoň dvoudenní oddílovou akci.
2. Umět sám opravit loď (dočasně i trvale).
3. Umět řídit pramici i lehkou loď, ovládat povely pro háčka, umět vybrat a zřídit krátkodobé tábořiště.
4. Znát náklonovou techniku, prakticky prokázat nejlépe pod jezem, sám vylít loď.
5. Vést družinu alespoň 6 měsíců (s kompletním zajištěním - program, docházka, celoroční hra a pod.).

 

php72nmib 150x0Kapitánská zkouška

- pro členy oddílu ve věku od 17 let, kteří mají splněnou Důstojnickou zkoušku. Možno plnit po částech. Plní se u kapitána nebo důstojníka - udělení schvaluje bobří rada.

1. Připravit a řídit celooddílovou akci (alespoň třídenní).
2. Připravit a řídit sjezd řeky (kilometráž,doprava atd.)
3. Vést vodácký výcvik alespoň 2 měsíce (7 schůzek).
4. Znát základy vodních sportů (co je K1, C2, WW.., ZW.., proudnice, proud ve vracáku atd.).
5. Vést celooddílovou činnost alespoň půl roku.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace